BREAKING NEWS

TUẦN TRIỆT

LỤC BẠI TINH

TỨ LINH TINH

LƯỢT XEM

Thursday, April 20, 2017

Tìm Giờ Sanh Chính Xác Trong Tử Vi


Nhiều bạn may mắn biết được chính xác giờ sanh, nhưng cũng có nhiều người mù tịt về giờ sanh của mình, đại khái là nghe ông bà nói mình sanh tầm gần sáng, hoặc gần trưa, hoặc buổi trưa.....

Đối với nhiều bạn có giờ sanh chính xác nhưng lại nghe phong phanh trên mạng, các phần mềm cái thì cho là giờ Ngọ, cái thì cho là giờ Tỵ .... chả biết khi nào mà lần. Mà phàm khi xem tử vi thì cần phải biết chính xác giờ sanh thì kết quả mới gần hoàn hảo. Nói là gần hoàn hảo bởi vì trường hợp bạn sanh thường hay "cưỡng sanh" (đẻ mổ bắt con). Nói chung là rất nhiều vấn đề liên quan tới lá số tử vi. 

Muốn biết đúng giờ Tử Vi không phải là đơn giản. Vì giờ Ngọ của Tử Vi là lúc mặt trời đứng bóng mà lắm lúc giờ đồng hồ lại là 11 giờ hoặc 1 giờ, cho nên thiếu thì phải cộng thêm, và dư thì phải trừ bớt. Điển hình như ở Mỹ, lệ vào tháng Tư, lúc 2 giờ sáng (2:00 a.m.) ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ nhì cho đến 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật của tuần lễ cuối phải trừ đi một giờ. Thí dụ: nếu sanh 10 giờ, trong thời gian nầy, thì tính là 9 giờ. Nói chung thế giới ngày nay đa số đều dùng giờ tiệm quang này cho mỗi năm. Trên đây mới chỉ là "lệ" cần ghi nhớ thôi. Ngoài ra các bạn cần phải vào những website dưới đây để tìm giờ Chính Ngọ (Sun Transit) theo từng Tiểu Bang và từng Thành Phố.
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.html
http://www.wunderground.com/

Tóm lại một em bé hay một người sinh ở ngoại quốc, chúng ta cần phải biết rõ thành phố họ sinh ra mới có thể tìm chính xác giờ sinh của họ.

Thí dụ: Một em bé sinh ra ở Bakersfield California 11:15 AM sáng thì thuộc giờ Ngọ vì giờ Chính Ngọ của Bakersfield là 12:09 PM trưa, tức giờ Ngọ là 11:09-1:09. Nhưng em bé đó nếu sinh ra ở Monterey California thì lại thuộc giờ Tỵ, vì giờ Chính Ngọ ở Monterey là 12:21 PM trưa, tức giờ Ngọ là 11:21-1:21. Tuy nhiên vấn đề này giải quyết như thế vẫn chưa phải tuyệt đối. 

Vì theo "aa.usnno.navy" thì trể hơn www.wunderground.com or .org 2 phút. Dĩ nhiên, "aa.usno.navy" thì đáng tin tưởng hơn vì của bộ quốc phòng Mỹ, nhưng rồi cũng sẽ không tránh được những trường hợp sinh đúng ngay giữa ranh giới của giờ này và giờ kia. Khi vấn đề này xảy ra cũng bắt buộcphải lập hai lá số để dựa theo đó mà xác định thôi. ***

Lại có người cho rằng sinh ở Mỹ thì phải đổi ra giờ Việt Nam, nhưng nói như thế là không đúng! Vì con người được hình thành do Âm-Dương, tức cha mẹ. Rồi lớn lên vẫn phải tiếp tục bị chi phối bởi Âm-Dương: trong cơ thể là sức khoẻ và bệnh tật, còn sự nghiệp bên ngoài xã hội là thời vận. Tử Vi là môn khoa học dự đoán cuộc đời con người có hệ thống Âm-Dương hẳn hòi. 

Như ta biết ngày là Dương, đêm là Âm; đứa bé còn trong bụng mẹ là Âm (Dương trong Âm), khi ra khỏi bụng mẹ mới thực thụ là Dương. Vậy nên, khi đứa bé ra đời ở nơi nào thì phải dùng ngày hoặc đêm ở nơi đó mà định Âm-Dương! Nếu sinh ở Mỹ mà đổi ra giờ Việt Nam thì làm sao định Âm-Dương? Vả lại, giờ Tử Vi là giờ mặt trời như đã nói ở trên, vậy giờ Việt Nam dựa vào đâu để làm giờ chuẩn? Thật ra, Ấn Độ mới là nước đứng (giữa) trung tâm của thế giới! Vậy tại sao không dùng giờ Ấn Độ?

Cách xác định giờ Ngọ ở Việt Nam I.

Cách xác định giờ Ngọ ở Việt Nam theo vệ tinh Dĩ nhiên, như chúng ta đã biết, giờ Bói Toán, Tử Vi là giờ tính theo mặt trời, nên những vùng cao nguyên ở VN, chắc chắn mặt trời phải chiếu đến sớm hơn 5-10 phút so với những vùng đồng bằng thấp. Phần sau đây là theo vệ tinh nhân tạo để đo lường độ chính xác khi mặt trời đứng bóng, tôi xin làm một bảng thống kê dựa theo http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast? query=Vietnam Tôi xin bắt đầu với Sài Gòn theo ngày giờ Dương Lịch (tức ngày Tây) để mọi người tiện theo dõi.
SÀI GÒN: Mỗi Năm đều có giờ Chính Ngọ giống bảng lập thành như dưới đây
Tháng Một: -
Ngày 1-2, tháng 1, giờ Chính Ngọ là 11:56 phút. Tức là lúc 10:56 phút sáng đến 12:55 trưa là giờ Ngọ;
12:56-14:55 chiều là giờ Mùi;
14:56-16:55 chiều là giờ Thân;
16:56-18:55 chiều là giờ Dậu;
18:55-20:55 tối là giờ Tuất;
20:56-22:55 tối là giờ Hợi;
22:56-0:55 khuya là giờ Tí;
0:56-2:55 sáng là giờ Sửu;
2:56-4:55 sáng là giờ Dần;
4:56-6:55 sáng là giờ Mão;
6:56-8:55 sáng là giờ Thìn;
8:56-10:55 sáng là giờ Tỵ.
(Tất cả các ngày khác cứ theo cách tính giờ này đều có thể tính ra 12 giờ trong ngày).

Ngày 3-4 tháng 1, giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
Ngày 5-6 thì giờ Chính ngọ là 11:58 trưa
Ngày 7-8 thì giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
Ngày 9-11 thì giờ Chính Ngọ là 12:00 trưa
Ngày 12-13 thì giờ Chính Ngọ là 12:01 trưa
Ngày 14-16 thì giờ Chính ngọ là 12:02 trưa
Ngày 17-19 thì giờ Chính Ngọ là 12:03 trưa
Ngày 21-23 thì giờ Chính ngọ là 12:04 trưa
Ngày 24-27 thì giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa
Ngày 28-31 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa

Tháng Hai: -
Ngày 1-2 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa. Tức giờ Ngọ bắt đầu từ 11:06-1:06 trưa –
Ngày 3-21 giờ Chính Ngọ là 12:07 trưa. Tức giờ Ngọ bắt đầu từ 11:07-1:7 trưa –
Ngày 22-28 thì giờ Chính Ngọ là 12:06 trưa *
Trường hợp gặp năm Nhuận thì ngày 29 cuối tháng giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa. Tuy nhiên, có sự khác biệt với những năm KHÔNG CÓ tháng 2 Nhuận. Nên chúng ta cần chú ý như sau: -
Ngày 22-27 thì giờ Chính Ngọ là 12 giờ:06 trưa
Ngày 28 cuối tháng giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa, thay vào chỗ ngày 29 của những năm Nhuận.
Ghi Chú: Mỗi 4 năm thì có một tháng 2 Nhuận, có ngày 29. Như năm 2004 thì tháng 2 Nhuận, có ngày 29, nên năm 1996, 2000, hoặc năm 2008 đều có tháng 2 Nhuận, có ngày 29.

Tháng Ba:
Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 12:05 trưa
Ngày 5-8 giờ Chính Ngọ là 12:04 trưa
Ngày 9-12 giờ Chính Ngọ là 12:03 trưa
Ngày 13-15 giờ Chính Ngọ là 12:02 trưa
Ngày 16-19 giờ Chính Ngọ là 12:01 trưa
Ngày 20-22 giờ Chính Ngọ là 12:00 trưa
Ngày 23-25 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
Ngày 26-29 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
Ngày 30-31 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa

Tháng Tư:
Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa
Ngày 5-8 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
Ngày 9-12 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
Ngày 13-16 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
Ngày 17-21 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
Ngày 22-26 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
Ngày 27-30 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa

Tháng Năm
Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
Ngày 5-22 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
Ngày 23-31 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa

Tháng Sáu:
Ngày 1-6 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
Ngày 7-11 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
Ngày 12-15 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
Ngày 21-25 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
Ngày 26-30 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa

Tháng Bảy:
Ngày 1-5 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
Ngày 5-12 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
Ngày 13-31 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa

Tháng Tám:
Ngày 1-7 giờ Chính Ngọ là 11:59 trưa
Ngày 8-13 giờ Chính Ngọ là 11:58 trưa
Ngày 14-18 giờ Chính Ngọ là 11:57 trưa
Ngày 19-22 giờ Chính Ngọ là 11:56 trưa
Ngày 23-26 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
Ngày 27-29 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
Ngày 30-31 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa

Tháng Chín: -
Ngày 1 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
Ngày 2-4 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
Ngày 5-7 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
Ngày 8-10 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
Ngày 11-13 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
Ngày 14-16 giờ Chính Ngọ là 11:48 trưa
Ngày 17-19 giờ Chính Ngọ là 11:47 trưa
Ngày 20-22 giờ Chính Ngọ là 11:46 trưa
Ngày 23-24 giờ Chính Ngọ là 11:45 trưa
Ngày 25-27 giờ Chính Ngọ là 11:44 trưa
Ngày 28-30 giờ Chính Ngọ là 11:43 trưa

Tháng Mười
Ngày 1-4 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa
Ngày 5-7 giờ Chính Ngọ là 11:41 trưa
Ngày 8-11 giờ Chính Ngọ là 11:40 trưa
Ngày 12-15 giờ Chính Ngọ là 11:39 trưa
Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:38 trưa
Ngày 21-28 giờ Chính Ngọ là 11:37 trưa
Ngày 29-31 giờ Chính Ngọ là 11:36 trưa

Tháng Mười Một
Ngày 1-7 giờ Chính Ngọ là 11:36 trưa
Ngày 8-15 giờ Chính Ngọ là 11:37 trưa
Ngày 16-20 giờ Chính Ngọ là 11:38 trưa
Ngày 21-23 giờ Chính Ngọ là 11:39 trưa
Ngày 24-27 giờ Chính Ngọ là 11:40 trưa
Ngày 28-29 giờ Chính Ngọ là 11:41 trưa
Ngày 30 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa

Tháng Mười Hai
Ngày 1-2 giờ Chính Ngọ là 11:42 trưa
Ngày 3-5 giờ Chính Ngọ là 11:43 trưa
Ngày 6-7 giờ Chính Ngọ là 11:44 trưa
Ngày 8-9 giờ Chính Ngọ là 11:45 trưa
Ngày 10-11 giờ Chính Ngọ là 11:46 trưa
Ngày 12-13 giờ Chính Ngọ là 11:47 trưa
Ngày 14-15 giờ Chính Ngọ là 11:48 trưa
Ngày 16-18 giờ Chính Ngọ là 11:49 trưa
Ngày 19-20 giờ Chính Ngọ là 11:50 trưa
Ngày 21-22 giờ Chính Ngọ là 11:51 trưa
Ngày 23-24 giờ Chính Ngọ là 11:52 trưa
Ngày 25-26 giờ Chính Ngọ là 11:53 trưa
Ngày 27-28 giờ Chính Ngọ là 11:54 trưa
Ngày 29-30 giờ Chính Ngọ là 11:55 trưa
Ngày 30 giờ Chính Ngọ là 11:56

Sau đó thì quay trở lại từ đầu tức ngày 1 tháng 1 năm mới giống như năm trước. 

Cách xác định giờ Ngọ ở Việt Nam theo từng vùng miền

Vùng Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh:
Giờ ở Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh trể hơn Sài Gòn 4 phút.
Ví như ngày hôm nay: tháng 10 ngày 31; giờ Chính Ngọ ở Sài Gòn là 11:36 phút trưa, thì ở Hà Nội giờ Chính Ngọ là 11:40 phút trưa. Do đó, độc giả lấy bảng lập thành ở trên cho mỗi ngày của mỗi tháng, rồi cộng (+) thêm 4 phút vào thì sẽ có giờ Chính Ngọ cho Hà Nội, Bắc Cần, Thanh Hóa, Vinh. Huế, Bạch Long Vĩ:

Giờ ở Huế và Bạch Long Vĩ sớm hơn Sài Gòn 4 phút. Ví như ngày hôm nay thì giờ Chính Ngọ của Huế là 11:32 phút trưa. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 4 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Huế và Bạch Long Vĩ.

Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku: Giờ ở Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku sớm hơn Sài Gòn 5 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 5 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Ban Mê Thuộc, Phan Thiết, Pleiku.

Cà Mau: Giờ ở Cà Mau trể hơn Sài Gòn 6 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 6 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Cà Mau.

Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long: Giờ ở Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long trể hơn Sài Gòn 3 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 3 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Ba Xuyên, Hà Tỉnh, Vĩnh Long.

Cao Bằng, Nam Định: Giờ ở Cao Bằng, Nam Định trể hơn hơn Sài Gòn 2 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 2 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Cao Bằng và Nam Định.

Côn Sơn: Giờ ở Côn Sơn trể hơn Sài Gòn 1 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 1 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Côn Sơn.

Đà Nẵng: Giờ ở Đà Nẵng sớm hơn Sài Gòn 6 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 6 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Đà Nẵng.

Giờ ở Đồng Hới trể hơn Sài Gòn 1 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 1 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Đồng Hới.

Hoàng Sa: Giờ ở Hoàng Sa sớm hơn Sài Gòn 19 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 19 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Hoàng Sa.

Lạng Sơn: Giờ ở Lạng Sơn và Sài Gòn giống nhau.

Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La: Giờ ở Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La trể hơn Sài Gòn 11 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 11 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Lao Cai, Phú Quốc, Sơn La.

Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa: Giờ ở Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa sớm hơn Sài Gòn 10 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 10 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Nha Trang, Qui Nhơn, Tuy Hòa.

Rạch Giá, Kiêng Giang: Giờ ở Rạch Giá ,Kiêng Giang trể hơn Sài Gòn 7 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (+) thêm 7 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Rạch Giá và Kiêng Giang.

Trường Sa: Giờ ở Trường Sa sớm hơn giờ ở Sài Gòn 21 phút. Độc giả lấy bảng lập thành ở trên rồi trừ (-) đi 21 phút thì sẽ có giờ Chính Ngọ của Trường Sa.

Tôi đã cố gắng tóm tắt cách tính giờ chính xác ở VN qua các thành phố lớn, nhưng không thể tính hết các thành phố nhỏ được. Các bạn chỉ cần tìm các thành phố không có tên ở gần các thành phố có tên ở trên mà gia giảm thêm bớt một vài phút. Vấn đề cần chú ý là những thành phố ven biển nằm về phía Đông đa số có cùng múi giờ với nhau, nếu nằm lệch về phía Tây thì sẽ chậm hơn 1-2 phút... vì mặt trời mọc phương Đông.

Post a Comment

 
Copyright © 2017 Tử Vi Lý Số
DMCA.com Protection Status
Shared by Bí Kiếp. Powered by Khoa Học Tử Vi