BREAKING NEWS

TUẦN TRIỆT

LỤC BẠI TINH

TỨ LINH TINH

LƯỢT XEM

Thursday, April 20, 2017

Ý Nghĩa Các Sao Trong Bảng Phi Tinh


Dựa vào bản đồ phi tinh, chúng ta có thắc mắc ý nghĩa các sao trong đó như thế nào? 
Cửu tinh trong Huyền Không ứng với bảy ngôi sao của chòm sao Bắc đẩu và hai sao Tả phù, Hữu bật trong Thiên văn học cổ của Trung Quốc. 

Hệ thống Cửu tinh là một trong những lý luận quan trọng nhất của Phong thủy Huyền không. Cửu tinh ứng với thời gian Cửu vận, mỗi một vận có một sao chi phối vũ trụ và tạo ra vượng khí. Cụ thể như sau:

    Vận 1: Nhất bạch (Tham lang) vượng khí (2045-2065)
    Vận 2: Nhị hắc (Cự môn)
    Vận 3: Tam bích (Lộc tồn)
    Vận 4: Tứ lục (Văn khúc)
    Vận 5: Ngũ hoàng (Liêm trinh)
    Vận 6: Lục bạch (Vũ khúc)
    Vận 7: Thất xích (Phá quân) (1982-2002)
    Vận 8: Bát bạch (Tả phù) (2003-2023)
    Vận 9: Cửu tử (Hữu bật) (2024-2044)

Ngoài việc nắm lệnh thời gian, chi phối các vận, Cửu tinh còn chi phối không gian trong Phong thủy. Tại đại bàn nguyên gốc.

Nhất bạch thuộc Thủy ở cung Khảm (Chính Bắc) có ba sơn Nhâm, Tý, Quý
- Số 1: còn gọi là sao Nhất Bạch hoặc Tham Lang: có những tính chất như sau:
• Về Ngũ Hành: thuộc Thủy
• Về màu sắc: thuộc màu trắng
• Về cơ thể: là thận, tai và máu huyết
• Về người: là con trai thứ trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng hay đi với những sao 4, 6 thì chủ về văn tài xuất chúng, công danh, sự nghiệp thăng tiến. Nếu suy, tử thì mắc bệnh về thận và khí huyết, công danh trắc trở, bị trộm cướp hay trở thành trộm cướp.

Nhị hắc thuộc Thổ ở cung Khôn (Tây Nam) có ba sơn Mùi, Khôn, Thân
- Số 2: còn gọi là sao Nhị Hắc hay Cự Môn, có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Thổ.
• Về màu sắc : thuộc màu đen.
• Về cơ thể: là bụng và dạ dày.
• Về người: là mẹ hoặc vợ trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng thì điền sản sung túc, phát về võ nghiệp, con cháu đông đúc. Suy thì bệnh tật liên miên, trong nhà xuất hiện quả phụ.

Tam bích thuộc Mộc ở cung Chấn (Chính Đông) có ba sơn Giáp, Mão, Ất
- Số 3: còn gọi là sao Tam Bích hay Lộc Tồn, có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Mộc.
• Về màu sắc: thuộc màu xanh lá cây.
• Về cơ thể: mật, vai và 2 tay.
• Về người: là con trai trưởng trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng thì con trưởng phát đạt, lợi cho kinh doanh, vợ cả tốt. Nếu suy thì khắc vợ và hay bị kiện tụng, tranh chấp.

Tứ lục thộc Mộc ở cung Tốn (Đông Nam) có ba sơn Thìn, Tốn, Tị
- Số 4: còn gọi là sao Tứ Lục hoặc Văn Xương, có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Mộc.
• Về màu sắc: thuộc màu xanh dương (xanh nước biển).
• Về cơ thể: gan, đùi và 2 chân.
• Về người: là con gái trưởng trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng hoặc đi với sao Nhất Bạch thì văn chương nổi tiếng, đỗ đạt cao, con gái xinh đẹp, lấy chồng giàu sang. Nếu suy, tử thì trong nhà xuất hiện người dâm đãng, phiêu bạt đó đây, bệnh về thần kinh.

Ngũ hoàng thuộc Thổ (ở vị trí trung tâm)
- Số 5: còn gọi là sao Ngũ Hoàng, có những tính chất sau:
• Về Ngũ Hành: thuộc Thổ.
• Về màu sắc: thuộc màu vàng.
• Về cơ thể và con người: không.
• Về tính chất: nếu vượng thì tài lộc, nhân đinh đều phát, phú quý song toàn. Nếu suy thì chủ nhiều hung họa, bệnh tật, tai nạn, chết chóc...

Lục bạch thuộc Kim ở cung Càn (Tây Bắc) có ba sơn Tuất, Càn, Hợi
- Số 6: còn gọi là sao Lục Bạch hoặc Vũ Khúc: có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Kim.
• Về màu sắc: thuộc màu trắng, bạc.
• Về cơ thể: đầu, mũi, cổ, xương, ruột già.
• Về người: là chồng hoặc cha trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng hoặc đi với sao Nhất Bạch thì công danh hiển hách, văn võ song toàn. Nếu suy thì khắc vợ, mất con, lại hay bị quan tụng, xương cốt dễ gãy.

Thất xích thuộc Kim ở cung Đoài (Chính Tây) có ba sơn Canh, Dậu, Tân
- Số 7: còn gọi là sao Thất Xích hoặc Phá Quân: có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Kim.
• Về màu sắc: thuộc màu đỏ.
• Về cơ thể: phổi, miệng, lưỡi.
• Về người: là con gái út trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng thì hoạnh phát về võ nghiệp hoặc kinh doanh. Nếu suy thì bị trộm cướp hay tiểu nhân làm hại, đễ mắc tai họa về hỏa tai hay thị phi, hình ngục.

Bát bạch thuộc Thổ ở cung Cấn (Đông Bắc) có ba sơn Sửu, Cấn, Dần
- Số 8: còn gọi là sao Bát Bạch hoặc Tả Phù: có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Thổ.
• Về màu sắc: thuộc màu trắng.
• Về cơ thể: lưng, ngực và lá lách.
• Về người: là con trai út trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng thì nhiều ruộng đất, nhà cửa, con cái hiếu thảo, tài đinh đều phát. Nếu suy thì tổn thương con nhỏ, dễ bị ôn dịch.

Cửu tử thuộc Hỏa ở cung Ly (Chính Nam) có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh
- Số 9: còn gọi là sao Cửu tử hay Hữu Bật, có những tính chất sau:
• Về Ngũ hành: thuộc Hỏa.
• Về màu sắc: màu đỏ tía.
• Về cơ thể: mắt, tim, ấn đường.
• Về người: con gái thứ trong gia đình.
• Về tính chất: nếu vượng thì nhiều văn tài, quý hiển sống lâu. Nếu suy thì bị hỏa tai, hoặc tai họa chốn quan trường, bị thổ huyết, điên loạn, đau mắt, sinh đẻ khó khăn.
Bảng phi tinh năm 2017

Ý nghĩa hung cát của Cửu tinh:

Các sao Nhât Bạch, Lục Bạch, Bát Bạch, Cửu Tử là sao cát, 5 sao còn lại là sao hung. Thí dụ ở thời kỳ Bát vận (2004- 2023) sao Bát Bạch ở cung Trung là sao đương lệnh chủ quản phú qúy vinh hoa. Trong thời kỳ này, những vật gì, việc gì liên quan đến sô 8 đều cát lợi may mắn. Vì vậy có 6 hướng nhà sau đại cát lợi: Càn, Tốn, Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi.

- Sao Nhất Bạch Tham Lang, Ngũ hành thuộc Thủy, khi đắc lệnh (ở thời kỳ nắm quyền) đại biểu cho việc thăng quan, tiến chức, nổi ti-ng, học cao, đỗ đạt. Khi thất lệnh sao Nhất Bạch là sao Đào Hoa kiếp, phá tài, tốn gia, thậm chí mắc bệnh kín, tha hương.

- Sao Nhị Hắc Cự Môn ngũ hành thuộc Thổ, đại biểu cho bệnh phù. Khi sao Nhị Hắc đắc lệnh, chủ vô bệnh, được tôn kính, có thế thành nghiệp bá. Khi sao Nhị Hắc thất lệnh là sao đại hung sô một: Phá tài, tổn gia, đại biểu chết chóc, bệnh nan y, tai họa trùng trùng. Sao Nhị Hắc cộng thêm sao Ngũ Hoàng, chủ đại hung. Vì thế dân gian cho rằng Sao Nhị Hắc có thế gọi ma qủy đến quấy rối.
- Sao Tam Bích Lộc Tồn ngũ hành thuộc Mộc, đại biểu thị phi. Khi sao Tam Bích đắc lệnh đại biểu nối tiếng do tài ăn nói, đại lợi làm nghề luật sư, quan tòa... Khi sao Tam Bích thất lệnh bị kiện cáo, phá tài, chiêu hình.

- Sao Tứ Lục Văn Khúc còn gọi là sao Văn Xương, ngũ hành thuộc Mộc. Khi sao Văn Xương đắc lệnh, tài văn học nghệ thuật phát, tư duy nhanh nhạy. Khi sao Văn Khúc thất lệnh bị nạn đào hoa, bị họa tửu sắc.

- Sao Ngũ Hoàng Liêm Trinh, ngũ hành thuộc Thổ. Khi Ngũ Hoàng đắc lệnh, uy danh vô cùng, thường trở thành thủ lĩnh. Khi thất lệnh, sao Ngũ Hoàng gọi là Ngũ Hoàng sát (Chính quan sát) đến, đại biểu cho chết chóc, tử vong, nạn đao kiếm, nhà tan cửa nát. Sao này dễ đưa đến vật tà ma.

- Sao Lục Bạch Vũ Khúc, ngũ hành thuộc Kim, còn gọi là sao tiền tài (tài tinh), cùng với Nhất Bạch, Bát Bạch thành cặp tam đại tài tinh. Khi sao Lục Bạch đắc lệnh đinh tài đều vượng, khi thất lệnh, thất tài thậm chí khuynh gia bại sản.

- Sao Thât Xích Phá Quân, ngũ hành thuộc Kim. Sao Thât Xích đắc lệnh, đại lợi cho người làm nghề liên quan đến miệng như ca sĩ, nhà diễn thuyết, thầy bói, nhân viên truyền hình, công ty điện thoại.. Nhân viên truyền hình, công ty điện thoại... Nhưng sao Thất Xích thoái vận, họa kiện cáo, đao kiếm, chiến tranh, hỏa tai, bệnh phổi.

- Sao Bát Bạch Tả Phụ, ngũ hành thuộc Thố. Sao Bát Bạch đắc lệnh là sao Thái Bạch Tài Tinh vinh hoa phú qúy, điền sản. Là sao cát lợi nhất trong 9 sao.
Khi sao Bát Bạch thât lệnh, thất tài, ôn dịch.

- Sao Cửu Tử Hữu Bật, ngũ hành thuộc Hỏa. Khi sao Cửu Tử đắc lệnh là sao Hỷ Khánh số một, còn gọi là sao Ái Tình đại biểu nhân duyên tốt đẹp, đại lợi kiến trúc, quan chức. Khi Cửu Tử thất lệnh, gặp nạn Đào hoa, tổn đinh, phá tài, hỏa tai, bệnh tim, mắt.

Post a Comment

 
Copyright © 2017 Tử Vi Lý Số
DMCA.com Protection Status
Shared by Bí Kiếp. Powered by Khoa Học Tử Vi