BREAKING NEWS

TUẦN TRIỆT

LỤC BẠI TINH

TỨ LINH TINH

LƯỢT XEM

Monday, October 2, 2017

TAM THANH LÀ GÌ?

Trong Đạo Giáo chắc hẳn những ai theo đạo cũng biết đến lai lịch của từ Tam Thanh Tứ Đế. Những người có đọc sách loáng thoáng qua có vẻ biết tới Lão Tử là tổ sư của Đạo Gia. Nhưng ko phải như vậy.


Theo wikipedia thì Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
  1.     Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
  2.     Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
  3.     Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân cũng tức là Lão Tử.
Trong các tranh tượng thờ Tam Thanh, cả ba được tạo hình thành ba ông già.
Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi giữa, cầm viên ngọc,
Đạo Đức Thiên Tôn ngồi bên trái, cầm cây quạt,
Linh Bảo Thiên Tôn ngồi bên phải, cầm cây như ý.

Kể từ thuở mênh mông mờ mịt chưa chia, trời đất còn là một khối hỗn độn, mặt trời mặt trăng chưa phân, lúc đó khí tiên thiên vô tận, Thánh Phật Tiên hoà hợp chung cùng một thể, toả chiếu vô lượng hào quang xoay chuyển hư không được gọi là: Huyền huyền thượng nhân hay Nguyên Thuỷ Thiên Vương. Bởi địa vị tối cao đó nên còn được kêu là "Thượng Đế", là thuỷ tổ muôn loài vạn vật, hoặc cha Trời mẹ Đất.

Vì không biết tên nên gọi là "huyền huyền" (mờ mịt), không rõ gốc rễ nên gọi là "nguyên thuỷ" (ban đầu) tức là gốc của đạo lớn, cõi của không tên. Vận chuyển tới mức tròn đầy khí tự nhiên phân hoá thành "tam thanh" gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

Ba nhân tố "Huyền, nguyên, thuỷ" cùng chung một thể, ba cấp bậc khi đã nên sự thì "tam thanh" phân chia biến hoá sang hữu hình, khí thanh nhẹ bay lên cao hội hợp làm trời, mặt trời, mặt trăng và sự xuất hiện này đã hoàn thành tam bảo.


Nguyên Thủy Thiên Tôn có trước cả Hỗn mang, trước thời Thái Vô, là thị hiện của nguyên khí sơ khai, chuyển hoá thành Nguyên Thủy Thiên Vương. Cõi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự gọi là Thánh cảnh.

Linh Bảo Thiên Tôn tôn hiệu đầy đủ là Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, đến đời Đường gọi là Thái Thượng Đại Đạo Quân, đời Tống gọi là Linh Bảo Quân, trong Đạo giáo còn gọi là Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cõi mà Linh Bảo Thiên Tôn ngự gọi là Chân cảnh.

Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân, là Giáo chủ, còn gọi là Hỗn Nguyên Lão Quân, Hàng Sinh Thiên Tôn, Thái Thanh Đại Đế. Tương truyền Đạo Đức Thiên Tôn giáng trần chính là Lão Tử. Cõi Đạo Đức Thiên Tôn ngự là Thanh cảnh.

tổng hợp

Post a Comment

 
Copyright © 2017 Tử Vi Lý Số
DMCA.com Protection Status
Shared by Bí Kiếp. Powered by Khoa Học Tử Vi